3DMark 2.4.4254

3DMark 2.4.4254

Futuremark – 3800,2MB – Commercial –
ra khỏi 113 phiếu
4 Stars User Rating
Với ba tất cả các xét nghiệm mới bạn có thể cuốn tất cả mọi thứ từ điện thoại thông minh và máy tính bảng, máy tính xách tay và máy tính cá nhân nhà, để các đặt cao cấp, multi-GPU chơi game máy tính để bàn. Và nó không phải là chỉ cho Windows. Với 3DMark bạn có thể so sánh điểm số của bạn với các thiết bị Android và iOS quá. Nó là điểm chuẩn mạnh nhất và linh hoạt mà chúng tôi đã từng tạo ra.

Tổng quan

3DMark là một Commercial phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi Futuremark.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.414 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của 3DMark là 2.4.4254, phát hành vào ngày 06/02/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 26/02/2011.

3DMark đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 3800,2MB.

Người sử dụng của 3DMark đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho 3DMark!

Cài đặt

người sử dụng 1.414 UpdateStar có 3DMark cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Futuremark
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản